Geografiquiz: Svenska städer och andra platser

1 / 20

Var startar och avslutas cykelloppet "Vätternrundan"?

2 / 20

Var hittar man detta minnesmärke över Astrid Lindgren?

3 / 20

Var ligger Ales stenar, en stor skeppssättning från järnåldern?

4 / 20

Vilka två kommuner utgör sedan 1971 landskapet Härjedalen?

5 / 20

Mellan vilka platser gick Inlandsbanan ursprungligen?

6 / 20

Var hålls den årliga festivalen Storsjöyran?

7 / 20

I vilken kommun ligger varuhuset Gekås Ullared?

8 / 20

Vilken stad hette tidigare Döderhultsvik?

9 / 20

Vilken stad sjunger Ulf Lundell om i låten "Jag går på promenaden"?

10 / 20

Var ligger Gammplatsen?

11 / 20

I vilken kommun ligger Kullaberg och Kullens fyr?

12 / 20

Var ligger denna fästning?

13 / 20

Vilken stad är känd för sitt stora universitetsbibliotek, Carolina Rediviva?

14 / 20

Vilken stad grundades av Erik Segersäll runt år 980 och blev säte för ett kungligt myntverk?

15 / 20

Var står träfiguren Rosenbom?

16 / 20

Var ligger detta kallbadhus?

17 / 20

Var hålls den årliga konst- och kulturfestivalen "West Pride"?

18 / 20

Vilken stad är känd för sin textilindustri som nådde sin kulmen under 1900-talet?

19 / 20

Var finns byggnaden "Turning Torso"?

Turning Torso

20 / 20

Vilken av dessa ligger vid Ångermanälven?

Ditt resultat:

Genomsnittligt resultat: 68%

Dela gärna quizet med dina vänner!

LinkedIn Facebook

Tack för din feeedback.

Svenska städer 2

Kategori
Geografi
Frågor
20
Nivå
Medelsvår
Vad kan du om svenska städer och platser?

Det här är det andra quizet om svenska städer och platser. Du får en bild och en ledtråd till en plats. Hur många kan du identifiera?

Det är ett medelsvårt quiz för den som tycker om svensk geografi och att resa runt i Sverige.

I den här frågesporten använder vi ordet ”stad” för det som egentligen är kommuner, precis som vi vanligen gör i dagligt tal. Officiellt saknar Sverige städer, i stället är kommunen den grundläggande administrativa enheten i Sverige. Det hindrar inte att många kommuner, likt Helsingborg, ändå kallar sig stad. Och, som sagt, i dagligt tal används också stad om stadsliknande områden.

Till skillnad från den första frågesporten om svenska städer, återfinns i detta quiz en del platser som snarare är att betrakta som orter. Ort är ett mer generellt begrepp som används för att beskriva en plats eller ett bebyggt område.

Vad är en stad?

Historiskt sett har begreppet stad i Sverige haft en specifik juridisk betydelse som skilde städer från landsbygden. Städer hade stadsprivilegier som gav dem rättigheter att bedriva handel, hantverk och annan verksamhet som inte var tillåten på landsbygden. Dessa privilegier utfärdades av kungen och var mycket viktiga fram till början av 1900-talet.

Sedan 1971, då den nuvarande kommunindelningen infördes, har begreppet stad ingen officiell status i Sverige. Det används istället ofta som en informell eller historisk benämning på tätorter med stadsliknande karaktär eller historiska städer, oavsett deras storlek.

Lista över städer
Ort

Ort är ett mer generellt begrepp som används för att beskriva en plats eller ett bebyggt område. I statistiska sammanhang definieras en tätort av Statistiska centralbyrån (SCB) som ett område med minst 200 invånare där husen ligger så nära varandra att det inte finns mer än 200 meter mellan dem. Orter kan variera i storlek från små byar till stora städer och omfattar allt från glesbygd till tätbebyggda områden. Begreppet ort används ofta i vardagligt tal för att beskriva var någon bor eller en specifik plats, oberoende av dess administrativa status eller storlek.

Facebookgruppen Vi som gillar quiz Självklart ska du gå med. Klicka och gå till gruppen "Vi som gillar quiz".

 

Lämna en kommentar