Från A till Ö – Svaret är alltid en bokstav

Från A till Ö - Svaret är alltid en bokstav

Från A till Ö

Svaret är alltid en bokstav.

1 / 15

Så betecknas en äldre längdenhet som främst används inom spektroskopin:

2 / 15

Så betecknas den femte tonen i C-durskalan:

3 / 15

Vilken bokstav symboliserar blodgruppen som kan ges till alla?

4 / 15

Vilken bokstav används normalt för att ange temperaturgrader i USA?

5 / 15

Vilken bokstav står för det kemiska elementet som är huvudbeståndsdelen i diamant?

6 / 15

Vilken bokstav används för att beteckna en plats varifrån tåg avgår och där tåg stannar?

7 / 15

Enligt poeten John Donne är ingen människa detta:

8 / 15

Vilken bokstav betecknar grundämnet kväve?

9 / 15

Vilken bokstav är symbol för den fysikaliska storheten effekt, det vill säga energi per tidsenhet?

10 / 15

Vilken bokstav betecknar en typ av ultraviolett strålning som är särskilt skadlig för huden?

11 / 15

Vilken bokstav representerar den romerska siffran för 5?

12 / 15

Vilken bokstav härstammar från digrafen oe?

13 / 15

Vilken bokstav används som förkortning för vitaminet som är viktigt för synen?

14 / 15

Vilken bokstav i svenska alfabetet motsvarar grekiskans λ?

15 / 15

Vilken bokstav har skönlitteratur i klassifikationssystemet för svenska bibliotek (SAB-systemet)?

Ditt resultat:

Genomsnittligt resultat: 39%

Tack för din feeedback.

Från A till Ö

Frågor
15
Nivå
Lätt – Medel
Svaret är alltid en bokstav

Denna frågesport består av 15 frågor som täcker en bred variation av ämnen, från himmel till jord.

Det unika med denna frågesport är att svaret alltid är en bokstav, från A till Ö.

För att lyckas krävs det att man tänker brett och använder sina kunskaper inom olika områden. Svaren kan exempelvis vara beteckningar för längd, temperatur, utländska enheter, kemiska symboler eller kroppens funktioner. Detta är en enkel och snabb frågesport där många har chansen att nå full poäng.

Trivia frågesport på quizagogo

Facebookgruppen Vi som gillar quiz Självklart ska du gå med. Klicka och gå till gruppen "Vi som gillar quiz".

 

Lämna en kommentar