Geografiquiz: Svenska städer

Svenska städer

1 / 15

Vilken stad anlades för sin silvergruva, som enligt Karl IX var "Riksens förnämsta Clenodium".

Svenska städer

2 / 15

I vilken stad hittar du den här byggnaden?

Svenska städer

3 / 15

Vilken stad ligger där Svartån rinner ut i sjön Sommen?

Svenska städer

4 / 15

Var finns Brunnsparken som en gång Sveriges mest besökta kuranstalt?

Svenska städer

5 / 15

Korsnäs AB var ett svenskt skogsindustriföretag, baserat i den här staden:

Svenska städer

6 / 15

Vilken stad är känd för sitt mål, sin palt och sitt havsbad.

Svenska städer

7 / 15

Var ligger Selma Lagerlöfs Mårbacka?

Mårbacka

8 / 15

Vilken stad ståtar med det här vapnet och har varit hem åt Charlie Norman?

Sveriges städer

9 / 15

I vilken stad ligger parken som det sjungs om i "Hum, hum från Humlegårn"?

Svenska städer

10 / 15

Vilken stad är residensstad och Sveriges fjärde största stad?

Svenska städer

11 / 15

Vilken stad kallas också för Sundets pärla?

Sundets pärla

12 / 15

Från vilken stad är sångerskan Tove Styrke och komikern Olof Wretling?

Svenska städer

13 / 15

Varifrån kommer damfotbollslaget FC Rosengård?

Svenska städer

14 / 15

I vilken stad kallas domkyrkan Sankta Maria domkyrka?

Santa Maria Domkyrka

15 / 15

Vilken stad hette tidigare Bogesund innan den döptes om efter en svensk drottning?

Bogesund

Ditt resultat:

Genomsnittligt resultat: 75%

Tack för din feeedback.

Svenska städer

Kategori
Geografi
Frågor
15
Nivå
Medelsvår
Vad kan du om svenska städer?

Svenska städer är ett quiz med femton frågor. Du får en bild och en ledtråd till varje stad. Hur många kan du identifiera? Ett medelsvårt quiz för den som tycker om geografi och är någorlunda berest i Sverige.

I den här frågesporten använder vi ordet ”stad” för det som egentligen är kommuner, precis som vi vanligen gör i dagligt tal.

Vad är en stad?

Historiskt sett har begreppet stad i Sverige haft en specifik juridisk betydelse som skilde städer från landsbygden. Städer hade stadsprivilegier som gav dem rättigheter att bedriva handel, hantverk och annan verksamhet som inte var tillåten på landsbygden. Dessa privilegier utfärdades av kungen och var mycket viktiga fram till början av 1900-talet. Sedan 1971, när den nuvarande kommunindelningen infördes, har begreppet stad ingen officiell status i Sverige. Det används istället ofta som en informell eller historisk benämning på tätorter med stadsliknande karaktär eller historiska städer, oavsett deras storlek.

Lista över städer

Skövde, en av Sveriges många städer.

Kommun

Kommunen är den grundläggande administrativa enheten i Sverige. Sedan reformen 1971 finns det 290 kommuner i landet. Varje kommun är en egen juridisk person och ansvarar för en rad olika uppgifter som direkt påverkar invånarnas vardag. Detta inkluderar skolor, äldreomsorg, socialtjänst, räddningstjänst och planering samt byggande av lokal infrastruktur. Kommunerna styrs av valda församlingar (kommunfullmäktige) som väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Kommungränserna tar inte hänsyn till de historiska stadgränserna, och en kommun kan omfatta både tätbebyggda och landsbygdsområden.

Lista över Sveriges kommuner
Ort

Ort är ett mer generellt begrepp som används för att beskriva en plats eller ett bebyggt område. I statistiska sammanhang definieras en tätort av Statistiska centralbyrån (SCB) som ett område med minst 200 invånare där husen ligger så nära varandra att det inte finns mer än 200 meter mellan dem. Orter kan variera i storlek från små byar till stora städer och omfattar allt från glesbygd till tätbebyggda områden. Begreppet ort används ofta i vardagligt tal för att beskriva var någon bor eller en specifik plats, oberoende av dess administrativa status eller storlek.
Facebookgruppen Vi som gillar quiz Självklart ska du gå med. Klicka och gå till gruppen "Vi som gillar quiz".

 

Lämna en kommentar