Quiz om vanliga fiskar

1 / 10

Vad är detta för fisk?

2 / 10

Vad är detta för fisk?

3 / 10

Vad är detta för fisk?

4 / 10

Vad är detta för fisk?

5 / 10

Vad är detta för fisk?

6 / 10

Vad är detta för fisk?

7 / 10

Vad är detta för fisk?

8 / 10

Vad är detta för fisk?

9 / 10

Vad är detta för fisk?

10 / 10

Vad är detta för fisk?

Ditt resultat:

Genomsnittligt resultat: 81%

Dela gärna quizet med dina vänner!

LinkedIn Facebook

Tack för din feeedback.

Svenska fiskar

Kategori
Djur och natur
Frågor
10
Nivå
Lätt – medelsvår
Quiz om vanliga fiskar

I den här frågesporten får du chansen att testa dina kunskaper om tio av de mest vanliga fiskarna som du kan stöta på i våra sjöar, älvar och hav.

Oavsett om du är en passionerad sportfiskare, en marinbiologi-entusiast eller bara nyfiken på den svenska faunan, så kommer detta quiz att vidga dina kunskaper en smula.

Här är en översikt över några av de vanligaste fiskarna i svenska vatten.

 1. Abborre (Perca fluviatilis)
 2. Abborren är en av de mest spridda och välkända fiskarna i svenska insjöar och vattendrag. Den känns igen på sin gröngula kropp med svarta ränder och röda fenor. Abborren trivs i både stilla och strömmande vatten och är en populär sportfisk tack vare sin kampvilja.

 3. Gädda (Esox lucius)
 4. Gäddan är en stor rovfisk som kan hittas i nästan alla sötvattensmiljöer i Sverige, inklusive sjöar, dammar och större vattendrag. Den har en lång, smal kropp med kraftiga käkar och vassa tänder. Gäddan är en viktig predator i ekosystemet och är också mycket uppskattad bland sportfiskare.

  Lär dig mer om gädda

 5. Torsk (Gadus morhua)
 6. Torsken är en av de mest kända och ekonomiskt viktiga fiskarna i svenska hav. Den finns huvudsakligen i Kattegatt och Skagerrak men även i södra Östersjön. Torsken är känd för sitt vita, fasta kött och är en av de viktigaste matfiskarna i svensk kustfiske.

  Lär dig allt om torsk

 7. Sill (Clupea harengus)
 8. Sillen är en pelagisk stimfisk som förekommer i stora mängder i Östersjön och på västkusten. Den har en silvrig kropp och är en av de mest betydelsefulla arterna för det svenska fisket. Sillen används i många traditionella svenska maträtter, såsom inlagd sill och surströmming.

 9. Lax (Salmo salar)
 10. Laxen är berömd för sina imponerande vandringar från havet till de svenska älvarna där den leker. Den finns längs hela Sveriges kust och i många större vattendrag. Laxen är inte bara en eftertraktad sportfisk utan även en viktig matfisk, känd för sitt rosa, smakrika kött.

 11. Gös (Sander lucioperca)
 12. Gösen är en rovfisk som lever i både insjöar och kustnära vatten i södra Sverige. Den har en långsträckt kropp med mörka sidolinjer och spetsiga fenor. Gösen är en populär sportfisk och är också uppskattad för sitt delikata kött.

 13. Mört (Rutilus rutilus)
 14. Mörten är en allmän sötvattensfisk som finns i de flesta svenska sjöar och vattendrag. Den har en silvrig kropp med röda fenor och lever i stim. Mörten är ofta en bifångst i fiske men används också som betesfisk.

 15. Braxen (Abramis brama)
 16. Braxen är en bottenlevande fisk som trivs i näringsrika sjöar och lugnare delar av vattendrag. Den har en hög och tillplattad kropp med en brunaktig färg. Braxen är en viktig art för den biologiska mångfalden i sjöarna och fångas ofta som bifångst.

 17. Ål (Anguilla anguilla)
 18. Ålen är en unik art med en lång, smal kropp som kan leva både i söt- och saltvatten. Den föds i Sargassohavet och vandrar till svenska vatten där den tillbringar större delen av sitt liv innan den återvänder för att leka. Ålen är tyvärr hotad och under strikt reglering för att skydda bestånden.

 19. Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
 20. Regnbågen är en introducerad art som är mycket populär inom sportfisket. Den odlas ofta i svenska vatten och känns igen på sin färgglada kropp med en karakteristisk rosa sidolinje. Regnbågen trivs i både stilla och strömmande vatten och är en uppskattad matfisk.

  Regnbågsfiske

Lämna en kommentar